Program / programme

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Dzień 1
8 maja 2020, piątek

09.00 – 12.00  SESJA WARSZTATOWA

12.00 – 13.00  OBIAD

13.00 – 14.40  SESJA I BÓL

Uśmierzanie bólu pooperacyjnego - state of art 2020
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Koanalgetyki w farmakoterapii bólu pooperacyjnego w świetle aktualnych wytycznych
dr n. med. Renata Zajączkowska
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Leczenie bólu w oddziale intensywnej terapii
dr n. med. Wojciech Serednicki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Analgezja po cięciu cesarskim w kontekście przetrwałego bólu pooperacyjnego
dr Aleksandra Zamaro/dr Marek Janiak
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Anestezja okołooperacyjna bez użycia opioidów
dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14.40 – 14.55  PRZERWA KAWOWA

14.55 – 16.25  SESJA II ANESTEZJA REGIONALNA

Zaburzenia poznawcze po znieczuleniu przewodowym
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przewlekły ból po torakotomii – czy można mu zapobiec?
dr n. med. Michał Borys
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ciągłe blokady nerwów obwodowych- czy rzeczywiście odchodzą do lamusa?               
dr n. med. Wojciech Gola
Szpital Specjalistyczny Świętego Łukasza w Końskich

Izobaryczne leki znieczulające miejscowo w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
dr n. med. Andrzej Daszkiewicz
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Mechanizmy działania blokad przedziałowych
dr n. med. Radosław Marciniak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dyskusja

16.25 – 16.40  PRZERWA KAWOWA

16.40 – 17.40  SESJA III

Jak zoptymalizować opiekę poresuscytacyjną w OIT?
dr n. med. Ryszard Gawda
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Implantacja w OIT czujnika do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego
dr Maciej Marszalski
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Zastosowanie krótkotrwałego, mechanicznego wspomagania układu krążenia we wstrząsie kardiogennym
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Rola chirurga naczyniowego w Regionalnym Centrum ECMO w Opolu
dr n. med. Jacek Hobot
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

17.40 – 18.40  SESJA IV ERAS W KARDIOCHIRURGII

Protokół ERAS w kardiochirurgii – spojrzenie kardiochirurga          
prof. dr hab. Kazimierz Widenka
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Protokół ERAS w kardiochirurgii – spojrzenie anestezjologa    
prof. dr hab. n. med. Bogumiła Woszczuk-Gębicka
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

TBC
dr Bogusław Gawęda
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

19.30 – 20.00  KOLACJA

Dzień 2
9 maja 2020, sobota

09.00 – 10.40  SESJA V KORZYSTANIE Z EBM W PODEJMOWANIU DECYZJI KLINICZNYCH

EVIDENCE BASED MEDICINE DYSKUSJA PRO & CON

Evidence Based Medicine jako odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny? Tak
Paweł Kutnik
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Evidence Based Medicine jako odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny? Nie zawsze
dr n. med. Elżbieta Rypulak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Evidence Based Medicine jako odpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny? To zależy...
dr n. med. Paweł Piwowarczyk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

TBC
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Intensywna terapia w 2050 r.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Leczenie zaburzeń rytmu serca u krytycznie chorych - beta-blokery, amiodaron czy digoxina. Skuteczność czy koszty?
dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10.40 – 11.00  PRZERWA KAWOWA

11.00 – 12.20  SESJA VI ZAKAŻENIA CZ. 1

12.20 – 13.00  SESJA VII ZAKAŻENIA CZ. 2

TBC
prof. Zsolt Molnar
University of Pécs, Hungary

Efektywne zarządzanie antybiotykoterapią na oddziałach intensywnej terapii z wykorzystanie prokalcytoniny
TBC

13.00 – 13.20  PRZERWA KAWOWA

13.20 – 14.20  SESJA VIII SESJA SPONSOROWANA

Żywienie pozajelitowe – u kogo, kiedy, po co?
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Płynoterapia A.D. 2020
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przygotowanie żywieniowe do zabiegu operacyjnego
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14.20 – 15.20  PRZERWA OBIADOWA

15.20 – 16.50  SESJA IX SESJA SPONSOROWANA

Płynoterapia podtrzymująca jako problem interdyscyplinarny
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Specyfika leczenia żywieniowego w czasie terapii pozaustrojowych – CRRT, ECMO
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Problem nadciśnienia śródbrzusznego u pacjentów poddanych CRRT
dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znieczulenie pacjentów w podeszłym wieku z użyciem Desfluranu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dyskusja

16.50 – 17.00  PRZERWA KAWOWA

17.00 – 19.00  SESJA X ŻYWIENIE KLINICZNE - SESJA POLSPEN

Powikłania chirurgiczne wynikające z niedożywienia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Immunonutrition: u kogo, po co i w jaki sposób?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Rola białka w żywieniu krytycznie chorych
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalorymetria pośrednia
dr n. med. Robert Włodarski
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika w Bydgoszczy

Przygotowanie żywieniowe do zabiegu chirurgicznego
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

19.30 – 20.30  KOLACJA

Dzień 3
10 maja 2020, niedziela

09.00 – 10.00  SESJA XI TRUDNE DROGI ODDECHOWE – SESJA SPUDO

Kto najlepiej ułoży pacjenta do zabiegu? Sam pacjent. Udrożnienie dróg oddechowych w różnych ułożeniach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Spotkanie w cztery oczy czyli intubacja Face-to-face
dr Justyna Nowak-Tim
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Nadciąga SUPERNO 2VA - teoria (i praktyka) wielkiego początku oksygenacji
TBC

Zastosowanie USG w ocenie i zabezpieczaniu drożności dróg oddechowych
dr n. med. Dawid Aleksandrowicz
Guy’s and St. Thomas’ NHS Fundation Trust w Londynie

10.00 – 11.00  SESJA XII TRANSPLANTOLOGIA/HEPATOLOGIA

Przeszczepienie wątroby oczami anestezjologa
dr hab. n. med. Janusz Trzebicki
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przeszczepienie wątroby oczami chirurga
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nowe zasady stwierdzenia śmierci mózgu
dr hab. n. med. Joanna Sołek-Pastuszka
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

11.00 – 11.20  PRZERWA KAWOWA

11.20 – 13.20  SESJA XIII „NOWE WYZWANIA VS. STARE PROBLEMY” – MODERACJA I WSTĘP PROF. RADOSŁAW OWCZUK KONSULTANT KRAJOWY

Blood pressure: old issue - new perspectives
prof. Jochen Strauss
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

Hypotension and MACCE (major adverse cardio- and cerebrovascular events): results of peer reviews
dr n. med. Sebastian Kazimierczak
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

Perioperative hypotension: prevent it!
prof. Jochen Strauss
HELIOS Klinikum Berlin-Buch, Niemcy

TBC
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prezentacja najlepszych prac posterowych

13.30 – 14.30  OBIAD

 

PROGRAM NIEMERYTORYCZNY
8 maja 2020, piątek

20.30 Koncert

Koncert finansowany jest z opłat indywidualnych i środków własnych organizatora. Finansowanie koncertu nie pochodzi od innowacyjnych firm farmaceutycznych zrzeszonych w INFARMIE ani z funduszy firm medycznych.


Pobierz program (PDF)