Program / programme

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

PROGRAM MERYTORYCZNY

16 października 2020, piątek

16.00 – 17.25  SESJA I BÓL

Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – state of art 2020
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Koanalgetyki w farmakoterapii bólu pooperacyjnego w świetle aktualnych wytycznych
dr n. med. Renata Zajączkowska
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Leczenie bólu w oddziale intensywnej terapii
dr n. med. Wojciech Serednicki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Analgezja po cięciu cesarskim w kontekście przetrwałego bólu pooperacyjnego
dr Aleksandra Zamaro/dr Marek Janiak
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Analgezja okołooperacyjna bez użycia opioidów
dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

17.25 – 17.35  PRZERWA REKLAMOWA

17.35 – 19.00  SESJA II ANESTEZJA REGIONALNA

Zaburzenia poznawcze po znieczuleniu przewodowym
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przewlekły ból po torakotomii – czy można mu zapobiec?
dr n. med. Michał Borys
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ciągłe blokady nerwów obwodowych – czy rzeczywiście odchodzą do lamusa?               
dr n. med. Wojciech Gola
Szpital Specjalistyczny Świętego Łukasza w Końskich

Izobaryczne leki znieczulające miejscowo w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
dr n. med. Andrzej Daszkiewicz
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Mechanizmy działania blokad przedziałowych
dr n. med. Radosław Marciniak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dyskusja


17 października 2020, sobota

09.00 – 10.10  SESJA III BAKTERYJNE ZAKAŻENIE PŁUC W OIT
                                 
Moderator: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
                                 
SESJA POD PATRONATEM MSD

Bakteryjne zapalenia płuc w OIT rozpoznanie i diagnostyka:
punkt widzenia intensywisty
prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
punkt widzenia mikrobiologa
dr n. med. Agnieszka Żukowska
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Antybiotykoterapia w bakteryjnych zapaleniach płuc w OIT
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
Szpital Śląski w Cieszynie
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

10.10 – 11.05  SESJA IV COVID-19

TBC
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Gdański Uniwersytet Medyczny

Miejsce ECMO w leczeniu COVID-19
dr n. med. Paweł Piwowarczyk
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pacjent z COVID-19 w OIT - strategie wentylacji w świetle EBM
dr n. med. Elżbieta Rypulak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

11.05 – 12.00  SESJA V SESJA SPONSOROWANA

Żywienie pozajelitowe – u kogo, kiedy, po co?
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Płynoterapia A.D. 2020
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przygotowanie żywieniowe do zabiegu operacyjnego
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

12.00 – 12.10  PRZERWA REKLAMOWA

12.10 – 13.20  SESJA VI SESJA SPONSOROWANA

Płynoterapia podtrzymująca jako problem interdyscyplinarny
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czy czas większej podaży białka już minął?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Problem nadciśnienia śródbrzusznego u pacjentów poddanych CRRT
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znieczulenie pacjentów w podeszłym wieku z użyciem desfluranu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dyskusja

13.20 – 13.55  SESJA VII SESJA SPONSOROWANA

Pacjent z nabytą hemofilią na OIT
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Pacjent z nabytą hemofilią na OIT – opisy przypadków
dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dyskusja

13.55 – 14.05  PRZERWA REKLAMOWA

14.05 – 15.15  SESJA VIII ŻYWIENIE KLINICZNE – SESJA POLSPEN

Powikłania chirurgiczne wynikające z niedożywienia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Immunonutrition: u kogo, po co i w jaki sposób?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Rola białka w żywieniu krytycznie chorych
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalorymetria pośrednia
dr n. med. Robert Włodarski
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika w Bydgoszczy

Dyskusja

15.15 – 16.10  SESJA IX TRUDNE DROGI ODDECHOWE – SESJA SPUDO

Kto najlepiej ułoży pacjenta do zabiegu? Sam pacjent. Udrożnienie dróg oddechowych w różnych ułożeniach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Spotkanie w cztery oczy czyli intubacja Face-to-face
dr Justyna Nowak-Tim
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie USG w ocenie i zabezpieczaniu drożności dróg oddechowych
dr n. med. Dawid Aleksandrowicz
Guy’s and St. Thomas’ NHS Fundation Trust w Londynie

Dyskusja

16.10 – 16.55  SESJA X POWIKŁANIA POOPERACYJNE - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ    
                                 SESJA-DEBATA POD PATRONATEM MSD

prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

WARSZTATY 

„ECMO - moda czy faktyczna konieczność? Różnorodność terapii ECLS w okresie pandemii SARS-CoV-2"
Prowadzący: dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Warsztaty pod patronatem Getinge

„PICC – kiedy i dlaczego?”
Prowadzący: dr Dariusz Chmiel, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Warsztaty pod patronatem Becton Dickinson

 


Pobierz program (PDF)