Program / programme

Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

PROGRAM MERYTORYCZNY

16 października 2020, piątek

16.00 – 17.30  SESJA I BÓL

Uśmierzanie bólu pooperacyjnego – state of art 2020
prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Koanalgetyki w farmakoterapii bólu pooperacyjnego w świetle aktualnych wytycznych
dr n. med. Renata Zajączkowska
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Leczenie bólu w oddziale intensywnej terapii
dr n. med. Wojciech Serednicki
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Analgezja po cięciu cesarskim w kontekście przetrwałego bólu pooperacyjnego
dr Aleksandra Zamaro/dr Marek Janiak
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Anestezja okołooperacyjna bez użycia opioidów
dr hab. n. med. Edyta Kotlińska-Hasiec
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

17.30 – 17.40  PRZERWA REKLAMOWA

17.40 – 19.10  SESJA II ANESTEZJA REGIONALNA

Zaburzenia poznawcze po znieczuleniu przewodowym
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przewlekły ból po torakotomii – czy można mu zapobiec?
dr n. med. Michał Borys
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ciągłe blokady nerwów obwodowych – czy rzeczywiście odchodzą do lamusa?               
dr n. med. Wojciech Gola
Szpital Specjalistyczny Świętego Łukasza w Końskich

Izobaryczne leki znieczulające miejscowo w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
dr n. med. Andrzej Daszkiewicz
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Mechanizmy działania blokad przedziałowych
dr n. med. Radosław Marciniak
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dyskusja

19.10 - 19.40       WARSZTAT ,,ECMO - moda czy faktyczna konieczność? Różnorodność terapii ECLS w okresie pandemii SARS-CoV-2"
                                     
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
                                     Uniwerystet Medyczny w Lublinie 
                                     dr Dominik Drobiński
                                     Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

                                     Warsztaty pod patronatem GETINGE

19.40 - 20.10       WARSZTAT ,,PICC - KIEDY I DLACZEGO"
                                     
dr Dariusz Chmiel
                                     Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

                                     Warsztaty pod patronatem BD BARD

20.10 - 20.30       WARSZTAT „Wybrane blokady regionalne w obrębie kończyny górnej i dolnej"
                                     dr Wojciech Gola
                                     Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

                                     Warsztaty pod patronatem MINDRAY


                                    


17 października 2020, sobota

09.00 – 10.10  SESJA III BAKTERYJNE ZAKAŻENIE PŁUC W OIT
                                 
Moderator: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
                                 
SESJA POD PATRONATEM MSD

Bakteryjne zapalenia płuc w OIT rozpoznanie i diagnostyka:
punkt widzenia intensywisty
prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
punkt widzenia mikrobiologa
dr n. med. Agnieszka Żukowska
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Antybiotykoterapia w bakteryjnych zapaleniach płuc w OIT
dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
Szpital Śląski w Cieszynie
Dyskusja
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

10.10 – 11.30  SESJA IV COVID-19

Komentarz Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Gdański Uniwersytet Medyczny

                                                       Leczenie przyczynowe w COVID-19. Co wiemy? 
                                                       prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
                                                       Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

                                                       Rola prokalcytoniny na oddziale intensywnej terapii w czasach COVID-19
                                                       
prof. dr hab. n. med. Maciej Żukowski
                                                       Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
                                                       
Wykład pod patronatem Thermo Fisher Scientific

                                                      Wysokoprzepływowa terapia donosowa jako rozszerzenie możliwości wentylacji w erze COVID-19 
                                                       dr n. med. Wojciech Serednicki
                                                       Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

Pacjent z COVID-19 w OIT - strategie wentylacji w świetle EBM
dr n. med. Elżbieta Rypulak
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

 

11.30 - 11.40  PRZERWA REKLAMOWA

11.40 – 12.35  SESJA V SPRAGNIONEGO NAPOIĆ, GŁODNEGO NAKARMIĆ - PROBLEMY ZAWSZE AKTUALNE
                                   
                    SESJA POD PATRONATEM FRESENIUS KABI

Żywienie pozajelitowe – u kogo, kiedy, po co?
dr hab. n. med. Tomasz Czarnik
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Płynoterapia A.D. 2020
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Przygotowanie żywieniowe do zabiegu operacyjnego
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dyskusja

12.35 – 13.45 SESJA VI BAXTER PRZYJACIELEM POLSKIEGO ANESTEZJOLOGA
                                                       
SESJA POD PATRONATEM BAXTER

Płynoterapia podtrzymująca jako problem interdyscyplinarny
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Czy czas większej podaży białka już minął?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Klinika Chirurgii Onkologicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

Problem nadciśnienia śródbrzusznego u pacjentów poddanych CRRT
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Znieczulenie pacjentów w podeszłym wieku z użyciem desfluranu
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Dyskusja

13.45 – 14.20  SESJA VII NIETYPOWE KOAGULOPATIE W PRAKTYCE ANESTEZJOLOGA 
                                                       
SESJA POD PATRONATEM NOVO NORDISK

Pacjent z nabytą hemofilią na OIT
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Pacjent z nabytą hemofilią na OIT – opisy przypadków
dr n. med. Ewa Stefańska-Windyga
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Dyskusja

14.20 - 14.50  PRZERWA REKLAMOWA/PRZERWA OBIADOWA

14.50 – 16.00 SESJA VIII ŻYWIENIE KLINICZNE – SESJA POLSPEN

                                                       SESJA POD PATRONATEM NESTLE

Powikłania chirurgiczne wynikające z niedożywienia
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Immunonutrition: u kogo, po co i w jaki sposób?
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
Szpital Wielospecjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie

Rola białka w żywieniu krytycznie chorych
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kalorymetria pośrednia
dr n. med. Robert Włodarski
10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika w Bydgoszczy

Dyskusja

16.00 – 16.55  SESJA IX POWIKŁANIA POOPERACYJNE - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ    
                                                       SESJA-DEBATA POD PATRONATEM MSD

prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

16.55 - 17.05   PRZERWA REKLAMOWA

17.05 – 18.00  SESJA X TRUDNE DROGI ODDECHOWE – SESJA SPUDO

Kto najlepiej ułoży pacjenta do zabiegu? Sam pacjent. Udrożnienie dróg oddechowych w różnych ułożeniach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Gaszyński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Spotkanie w cztery oczy czyli intubacja Face-to-face
dr Justyna Nowak-Tim
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Zastosowanie USG w ocenie i zabezpieczaniu drożności dróg oddechowych
dr n. med. Dawid Aleksandrowicz
Guy’s and St. Thomas’ NHS Fundation Trust w Londynie

Dyskusja

18.00 - 18.30  SESJA XI PUŁAPKI I WYZWANIA WENTYLACJI PACJENTÓW Z COVID-19 - SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI                 
                                                       SESJA POD PATRONATEM MINDRAY

                                                        dr n. med. Paweł Piwowarczyk
                                                       Uniwersytet Medyczny w Lublinie
                                                        

                                                  

WARSZTATY 

WARSZTAT I

„ECMO - moda czy faktyczna konieczność? Różnorodność terapii ECLS w okresie pandemii SARS-CoV-2"
Prowadzący:
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr Dominik Drobiński
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie

Warsztaty pod patronatem GETINGE

WARSZTAT II

„PICC – kiedy i dlaczego?”
dr Dariusz Chmiel
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Warsztaty pod patronatem BD BARD

WARSZTAT III

,,Ścieżka pacjenta z COVID-19”
Prowadzący:
dr n. med. Paweł Piwowarczyk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Warsztaty pod patronatem MINDRAY

WARSZTAT IV

Dostęp naczyniowy i antykoagulacja cytrynianowa - klucz do sukcesu podczas CRRT
Prowadzący:
dr Maciej Jama, Fresenius Medical Care

Warsztaty pod patronatem FRESENIUS MEDICAL CARE

WARSZTAT V

Budowa i typy respiratorów
Prowadzący:
dr Piotr Gałkin, Wojewódzki Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Warsztaty pod patronatem MINDRAY

WARSZTAT VI

„Wybrane blokady regionalne w obrębie kończyny górnej i dolnej"
Prowadzący:
dr Wojciech Gola
Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Kierownik Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego św. Łukasza w Końskich

Wykładowca Górnośląskiej Szkoły Ultrasonografii w Chorzowie

Warsztaty pod patronatem MINDRAY

 

 


Pobierz program (PDF)